Òrgan intern

Comissió

de Política Universitària

Grup de treball i coordinació sobre la nostra acció política a les universitats catalanes.

Publicacions

FNEC

CPU

Comissió de Política Universitària