Qui som?

Estudiants, com tu, que treballem per la llengua, els nostres drets i pel país.

Què és la FNEC?

La Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya és un sindicat universitari fundat el 1932 amb presència a la majoria d'universitats del Principat de Catalunya.

Les nostres raons de ser

Llengua i Cultura

J.V. Foix deia que la lluita per l’Alliberament Nacional ha d’anar acompanyada de la lluita per enfortir la nostra cultura. La nostra tasca es centra en:

  • Preservar i promoure la nostra parla i literatura, les pròpies expressions artístiques, el nostre sentit del gust i les formes d’oci.
  • Continuar la Tradició catalana, el reflex de la nostra manera de sentir el món.
  • Mantenir el lligam irreductible de la identitat catalana, la llengua.
  • Garantir el dret de l'estudiant a cursar els seus estudis en català.

Nacionalisme i independència

Considerem que la independència de Catalunya és l’únic mitjà per assolir la plenitud nacional que necessita el país. L’estat català és la forma natural d’organitzar-nos i és part de la nostra raó de ser contribuir a que la Universitat esdevingui una peça fonamental en el seu camí.

Política universitària

Apostem per la participació activa en els òrgans representatius de la universitat. És la millor manera de fer efectiva una universitat transparent que tingui en compte les veus dels estudiants. Tant la vessant professional com la humanística són parts fonamentals d'una universitat moderna. El futur polític, cultural i econòmic de Catalunya depèn de la qualitat de l’educació a les aules d’avui. Defensem fermament la llibertat de consciència: cap estudiant ha de ser coaccionat tan pel que fa al seu dret de protesta com pel d’accés a la universitat.

Com ens organitzem

Els nostres estatuts, renovats a l'agost de 2021, estableixen aquests òrgans dins la FNEC. La Coordinadora Nacional i els nuclis poden crear comissions addicionals per treballar temes específics.