Benvinguts

a la Universitat

la federació

La nostra raó de ser

Llengua i cultura

Com ja apuntava un dels nostres socis més antics i il·lustres, el poeta J.V. Foix, la lluita per l’Alliberament Nacional ha d’anar acompanyada de la lluita per enfortir la nostra cultura. Preservar i promoure la nostra parla i literatura, les pròpies expressions artístiques, el nostre sentit del gust i les formes d’oci, en definitiva, la Tradició catalana, és condició de progrés.

Fet nacional

Considerem que la independència de Catalunya és l’únic mitjà per assolir la plenitud nacional que necessita el país. L’estat català és la forma natural d’organitzar-nos i és part de la nostra raó de ser contribuir a que la Universitat esdevingui una peça fonamental en el seu camí.

Drets estudiantils

Des de la FNEC, apostem per la participació activa en els òrgans representatius de la universitat. Considerem que és la millor manera de fer efectiva una universitat transparent que tingui en compte l’experiència estudiantil.