Eixos d'actuació

Llengua

i Cultura

què fem sobre
Llengua i Cultura
?
Com ja apuntava un dels nostres socis més antics i il·lustres, el poeta J.V. Foix, la lluita per l’Alliberament Nacional ha d’anar acompanyada de la lluita per enfortir la nostra cultura. Preservar i promoure la nostra parla i literatura, les pròpies expressions artístiques, el nostre sentit del gust i les formes d’oci, en definitiva, la Tradició catalana, és condició de progrés.
This is some text inside of a div block.

Pol Stemper i Ros

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Pau M. Duran i Castillo

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Miquel Company i Durban

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Eudald Font i Rica

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Jordi Martín Roma

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Mar Peters Parella

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Eduard Pla Farriol

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Javi Valera Nieto

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Mireia Arguijo Badia

This is some text inside of a div block.