Eixos d'actuació

Drets

estudiantils

què fem sobre
Drets estudiantils
?
Des de la FNEC, apostem per la participació activa en els òrgans representatius de la universitat. Considerem que és la millor manera de fer efectiva una universitat transparent que tingui en compte l’experiència estudiantil.
This is some text inside of a div block.

Pol Stemper i Ros

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Pau M. Duran i Castillo

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Miquel Company i Durban

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Eudald Font i Rica

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Jordi Martín Roma

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Mar Peters Parella

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Eduard Pla Farriol

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Javi Valera Nieto

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Mireia Arguijo Badia

This is some text inside of a div block.