La universitat catalana, a més d’esdevenir referent de modernitat i de qualitat, ha de convertir-se també en la principal impulsora de la cultura i la identitat catalanes.

J. V. Foix, 1985

Premis

Val d'Abacus

Valorat en 50 euros

Dotació econòmica en metàl·lic

50 euros per al guanyador

Ram de flors i diploma acreditatiu

Calendari

 • 13 de maig: Obertura de convocatòria
 • 1 de juliol: Límit d'entrega de treballs
 • 5 de juliol: Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors
 • 8 de juliol: Acte de lectura de les obres premiades i entrega dels guardons

Categories

Prosa

Extensió màxima de 15.000 caràcters amb espais.

Poesia

Sense límit d'extensió.

Assaig

Extensió màxima de 15.000 caràcters amb espais.

Presentació de treballs

 • Cal presentar els treballs segons els terminis establerts al calendari per aquesta edició de 2024.
 • Totes les obres han de ser originals i inèdites.
 • Els treballs no poden haver estat premiats prèviament en altres concursos.
 • Cal presentar els treballs en format PDF.
 • Es recomana utiltizar la font Times New Roman amb interlíniat d'1,5 punts.
 • Tots els documents han de dur al nom del fitxer i a dins el fitxer: títol de l'obra i nom i cognoms de l'autor.
envia el teu treball

Bases del concurs

1. INSCRIPCIONS

Les inscripcions seran obertes des del 13 de maig de 2024 a tots els estudiants de territoris catalanoparlants que estiguin matriculats aquest curs 2023-24 en un grau universitari, Batxillerat o bé centre de formació professional.

2. MODALITATS

S'obre convocatòria a tres categories:

      1) Prosa, una narració que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.

      2) Poesia, sense límit d'extensió.

      3) Assaig, que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.

3. TEMÀTICA

La temàtica és de lliure elecció. El text ha d'estar elaborat en llengua catalana.

4. GUARDONS

El premi consistirà en un val d'Abacus valorat en 50 euros, un diploma acreditatiu, un sobre amb 50 euros en metàl·lic i un ram de flors.

5. Criteris de valoració

Es tindrà en compte la correcció lingüística, l'adequació temàtica i l'estil literari.

6. TRAMITACIÓ

Totes les obres hauran de ser originals i inèdites. A més a més, no s'acceptaran treballs que ja han estat premiats prèviament en altres concursos. Les obres, que s'enviaran telemàticament, han d'estar en format PDF. Es recomana emprar tipografia Times New Roman i interlineat d'1,5. D'altra banda, tots els documents han de dur el títol de l'obra i l'autor, tant com a nom del fitxer com dins de l'arxiu. Els relats, poemes, assaigs o dissenys gràfics s'han de fer arribar a a través del formulari penjat al portal fnec.cat/certamen. Qualsevol dubte, el podeu plantejar a organitzacio@fnec.cat.

7. Calendari d'entrega i comunicació dels premiats

 • Obertura de convocatòria: 13 de maig
 • Límit d'entrega de treballs: 1 de juliol
 • Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors: 5 de juliol
 • Acte de lectura de les obres premiades i entrega dels guardons: 8 de juliol a la seu de la Fundació J. V. Foix