La universitat catalana, a més d’esdevenir referent de modernitat i de qualitat, ha de convertir-se també en la principal impulsora de la cultura i la identitat catalanes.

J. V. Foix, 1985

Premis

Val d'Abacus

Valorat en 50 euros

Dotació

50 euros per al guanyador

Ram de flors i diploma acreditatiu

Calendari

 • 1 d'abril: obertura de convocatòria
 • 20 de maig: darrer dia per presentar obres
 • 24 de maig: Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors
 • Per decidir: Acte d'entrega de guardons i lectura de les obres premiades

Categories

Prosa

Extensio màxima de 15.000 caràcters amb espais

Poesia

Sense límit d'extensió

Assaig

Extensio màxima de 15.000 caràcters amb espais

Presentació de treballs

 • Cal presentar els treballs segons els terminis establerts al calendari per aquesta edició de 2022.
 • Totes les obres han de ser originals i inèdites.
 • Els treballs no poden haver estat premiats prèviament en altres concursos.
 • Cal presentar els treballs en format PDF.
 • Es recomana utiltizar la font Times New Roman amb interlíniat d'1,5 punts.
 • Tots els documents han de dur al nom del fitxer i a dins el fitxer: títol de l'obra i nom i cognoms de l'autor.
envia el teu treball

Bases del concurs

INSCRIPCIONS

Obertes a tots els estudiants de territoris catalanoparlants que estiguin matriculats aquest curs 2021-22 en un grau universitari, Batxillerat o bé centre de formació professional.

MODALITATS

S'obre convocatòria a tres categories:

 1. Prosa, una narració que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.
 2. Poesia, sense límit d'extensió.
 3. Assaig que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.

TEMÀTICA

 • La temàtica és de lliure elecció
 • El text ha d'estar elaborat en llengua catalana.

GUARDONS

El premi consistirà en un val d'Abacus valorat en 50 euros, un diploma acreditatiu, sobre amb 50 euros en metàl·lic i un ram de flors.

Criteris de valoració

Es tindrà en compte la correcció lingüística, l'adequació temàtica i l'estil literari.

TRAMITACIÓ

Totes les obres hauran de ser originals i inèdites. A més a més, no s'acceptaran treballs que ja han estat premiats prèviament en altres concursos. Les obres, que s'enviaran telemàticament, han d'estar en format PDF. Es recomana emprar tipografia Times New Roman i interlineat d'1,5. D'altra banda, tots els documents han de dur el títol de l'obra i l'autor, tant com a nom del fitxer com dins de l'arxiu. Els relats, poemes o assaigs s'han de fer arribar a a través del formulari penjat al portal https://fnec.cat/certamen. Qualsevol dubte, el podeu plantejar a llenguaicultura@fnec.cat.

Calendari d'entrega i comunicació dels premiats

 • Obertura de convocatòria: 1 d'abril
 • Límit d'entrega de treballs: 20 de maig
 • Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors: 24 de maig
 • Acte de lectura de les obres premiades i entrega dels guardons: pendent