La universitat catalana, a més d’esdevenir referent de modernitat i de qualitat, ha de convertir-se també en la principal impulsora de la cultura i la identitat catalanes.

J. V. Foix, 1985

Premis

Val d'Abacus

Valorat en 50 euros

Dotació

50 euros per al guanyador

Ram de flors i diploma acreditatiu

Calendari

 • 15 d'abril: obertura de convocatòria
 • 20 de maig: darrer dia per presentar obres
 • 24 de maig: Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors
 • A determinar: Acte d'entrega de guardons i lectura de les obres premiades

Categories

Prosa

Extensio màxima de 15.000 caràcters amb espais

Poesia

Sense límit d'extensió

Assaig

Extensio màxima de 15.000 caràcters amb espais

Disseny gràfic

Amb temàtica de l'any Foix

Presentació de treballs

 • Cal presentar els treballs segons els terminis establerts al calendari per aquesta edició de 2023.
 • Totes les obres han de ser originals i inèdites.
 • Els treballs no poden haver estat premiats prèviament en altres concursos.
 • Cal presentar els treballs en format PDF.
 • Es recomana utiltizar la font Times New Roman amb interlíniat d'1,5 punts.
 • Tots els documents han de dur al nom del fitxer i a dins el fitxer: títol de l'obra i nom i cognoms de l'autor.
envia el teu treball

Bases del concurs

INSCRIPCIONS

Obertes a tots els estudiants de territoris catalanoparlants que estiguin matriculats aquest curs 2022-23 en un grau universitari, Batxillerat o bé centre de formació professional.

MODALITATS

S'obre convocatòria a quatre categories:

 1. Prosa, una narració que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.
 2. Poesia, sense límit d'extensió.
 3. Assaig que no ha d'excedir els 15.000 caràcters amb espais.
 4. Disseny gràfic amb temàtica de l'any Foix.

TEMÀTICA

 • La temàtica és de lliure elecció (a excepció del disseny gràfic).
 • El text ha d'estar elaborat en llengua catalana.

GUARDONS

El premi consistirà en un val d'Abacus valorat en 50 euros, un diploma acreditatiu, sobre amb 50 euros en metàl·lic i un ram de flors.

Criteris de valoració

Es tindrà en compte la correcció lingüística, l'adequació temàtica i l'estil literari.

TRAMITACIÓ

Totes les obres hauran de ser originals i inèdites. A més a més, no s'acceptaran treballs que ja han estat premiats prèviament en altres concursos. Les obres, que s'enviaran telemàticament, han d'estar en format PDF. Es recomana emprar tipografia Times New Roman i interlineat d'1,5. D'altra banda, tots els documents han de dur el títol de l'obra i l'autor, tant com a nom del fitxer com dins de l'arxiu. Els relats, poemes, assaigs o dissenys gràfics s'han de fer arribar a a través del formulari penjat al portal https://fnec.cat/certamen. Qualsevol dubte, el podeu plantejar a organitzacio@fnec.cat.

Calendari d'entrega i comunicació dels premiats

 • Obertura de convocatòria: 15 d'abril
 • Límit d'entrega de treballs: 20 de maig
 • Veredicte del jurat i contacte amb els guanyadors: 24 de maig
 • Acte de lectura de les obres premiades i entrega dels guardons: pendent