Catosfera


Dijous, 17 de novembre 16:45h de 2016

COMUNICAT SOBRE LA CONCENTRACIÓ PER UNA UNIVERSITAT GRATUÏTA

Des de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya volem mostrar el que al nostre parer és la poca legitimitat amb la què es convoca la Concentració per una Universitat Gratuïta, del dia 17 de novembre del 2016, des del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes.

Essent aquest fet (la poca representativitat) conegut pels membres del CEUCAT, caldria haver buscat un major diàleg i consens a l’hora de convocar la jornada de demà. Considerem que en futures convocatòries de concentracions similars, caldria que la implicació de les associacions i organitzacions de base fos més intensa, en tant que només d'aquesta manera es pot aconseguir la transversalitat que el CEUCAT es proposa potenciar i respectar.

Creiem convenient, tanmateix, una reflexió per part del CEUCAT sobre com s’ha exposat la demanda de la gratuïtat de la universitat; una proposta de màxims aïllada de la realitat del país pot excloure, de fet, a una part de la comunitat estudiantil. Així doncs, la missió representativa del CEUCAT es veu compromesa per posicions que no generen el consens exigible a una organització de les seves característiques.

Considerem, així mateix, que s’estan ignorant fets relatius a l’objecte de convocatòria, la gratuïtat de la universitat, que bé mereixen cabuda en l’organització d’un acte que pretén, a part de ser respectuós amb la transversalitat del CEUCAT, ser enriquidor i interessant.

Pensem que en el debat que s’ha generat arran de la Concentració per una Universitat Gratuïta, s’han ignorat des del CEUCAT postures interessants que qüestionen els beneficis de l’objectiu de la concentració. És en l’educació primària i secundària que es determina si un alumne tindrà les capacitats i la voluntat d’accedir a la Universitat; per tant, si volem garantir i potenciar l’accés a l’educació superior, cal millorar i potenciar l’èxit en l’educació secundària, i no pas eliminar les “possibles” barreres d’entrada a la Universitat. Per altra banda, partint de la base de què és més probable accedir a la universitat des d’un origen social alt, la gratuïtat de l’educació superior comportaria l’establiment d’una política regressiva, en tant que les persones que es beneficiarien de la gratuïtat no tenen accés a la Universitat per les mancances de l’educació secundària, i les persones que no necessitarien la gratuïtat la gaudeixen de totes maneres. Caldria, emperò, potenciar un sistema de beques i descomptes que, en la pràctica, garantissin l’accés a la universitat a tot aquell alumne que hi decideixi accedir però que per motius econòmics no li fos possible.

Reclamem, per últim, el màxim respecte a les opinions de cadascun dels estudiants, i la millor convivència possible entre les posicions que es defensin en el marc de la jornada del 17 de novembre. Com a estudiants, hem d'acceptar la lliure exposició d'idees, independentment de les que siguin, i buscar, en futures convocatòries, un consens major que inclogui la riquesa més gran possible d'idees que, des de les associacions i organitzacions d'estudiants, es defensin.


giny
Servei Civil Internacional Catalunya
Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya
Seu Nacional
c/ Galilieu 261 entresòl dreta, 08028 Barcelona
Telèfon i fax: 934 546 174, email: fnec@fnec.cat
Contacte